Schoolfotograaf

In schooljaar 2019 -2020 komt de schoolfotograaf op 6 september 2019.

Fotograaf Vandenberg-ID maakt elk jaar pasfoto’s. Voor het verzorgen van onderwijs gebruikt de school deze foto op de schoolpas en in Magister.
Voor het aanbieden van foto’s aan ouder(s)/verzorger(s) vragen we in de verklaring voor het verwerken van gegevens toestemming om het emailadres van ouder(s)/verzorger(s) aan de fotograaf te geven. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen van de fotograaf een email met een link naar de webshop. De foto is daar digitaal te bestellen. De school is bij deze transactie niet betrokken.