Brieven schooljaar 2019 - 2020

In onderstaand overzicht zijn de brieven terug te vinden die in schooljaar 2019 -2020 verzonden zijn.

 Leerjaar  Onderwerp  Verzonden op 
 1  start schooljaar 2019 -2020  13 aug 2019
 2, 3  start schooljaar 2019 -2020  13 aug 2019
 4  start schooljaar 2019 -2020  13 aug 2019

Mentoraat


De mentor is degene die het meest bij de algemene ondersteuning van de leerling ingeschakeld wordt. Hij/zij is op de hoogte van de studievoortgang en het persoonlijk welbevinden van de leerling. Tevens onderhoudt hij/zij het contact met de ouders. Hij/zij kan – na overleg met de afdelingsleider en ouders – voorstellen om externe hulp in te schakelen. In de onderbouw staat voor elke klas een mentoruur ingeroosterd. Tijdens het wekelijkse mentoruur kan het leerproces van de leerling besproken worden. Ook wordt aandacht besteed aan oriëntatie op studie en beroep. In de tweede fase krijgen leerlingen een mentor, die hen in principe begeleidt tot en met het eindexamen.

Klik hier voor een actueel overzicht van de mentoren van schooljaar 2019 -2020