Examens 2020

In schooljaar 2018 -2019 zijn al onze examenleerlingen geslaagd. Een score van 100% waar wij trots op zijn!

Centraal Examen

6 april 2020 tot en met  15 mei 2020
Examenreglement:

Klik hier om het examenreglement van Vakcollege Eindhoven te bekijken.

Programma van Toetsing en Afsluiting

Klik hier voor de PTA BBL (voor 2019 -2020)
Klik hier voor de PTA  KBL ( voor 2019 -2020 volgt)

Diploma uitreiking

Donderdagavond 2 juli 2020


Oefenen voor examens

Vind oefenexamens bij Cito

Kies onder Schriftelijke en praktische examens vmbo voor een jaar en kies vervolgens Vmbo cse Kb of BB, 1e of 2e tijdvak. Daarna zie je een overzicht van alle examenvakken met daar achter downloadknopjes voor opdrachten, tekstboekjes, uitwerkbladen én correctievoorschriften!

De examens van dít jaar kun je pas downloaden ruim nadat dit examen landelijk is afgenomen.

Veel succes met je examens!