Examens 2019

Herexamens

volgt voor 2019

Praktijkexamens

volgt

Examenrooster

Examenreglement:

Klik hier om het examenreglement van Vakcollege Eindhoven te bekijken.

Programma van Toetsing en Afsluiting


Oefenen voor examens

Vind oefenexamens bij Cito

Kies onder Schriftelijke en praktische examens vmbo voor een jaar en kies vervolgens Vmbo cse Kb of BB, 1e of 2e tijdvak. Daarna zie je een overzicht van alle examenvakken met daar achter downloadknopjes voor opdrachten, tekstboekjes, uitwerkbladen én correctievoorschriften!

De examens van dít jaar kun je pas downloaden ruim nadat dit examen landelijk is afgenomen.

Veel succes met je examens!