No demo item exists for the selected template.

  Documenten

  Op deze pagina staan diverse documenten van Vakcollege Eindhoven in digitale vorm.
  Deze zijn ook ter inzage op te vragen bij de administratie.

  Schoolgids 2019 -2020

  Onze schoolgids verschijnt in digitale vorm. In deze schoolgids leest u onder andere alles over ons onderwijsaanbod, de rechten en plichten van ouder(s), leerlingen en bevoegd gezag, aansprakelijkheid en verzekeringen. 

  Folder Vakcollege Eindhoven 2019 -2020

  VO GIDS

  Leerlingenstatuut

  Handleiding Magister

  Examenregelement

  Anti -Pestprotocol

  Schoolondersteuningsprofiel

  Protocol camaratoezicht

  Privacyreglement Scholengroep Het Plein voor leerlingen

  Privacyreglement Scholengroep Het Plein voor medewerkers

  Klachtenregeling OMO

  OMO beschikt over een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG).

  Aanspreekpunt voor de gegevensbescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van scholengroep Het Plein: Esther Le Large MA, e.lelarge@sghetplein.nl, Beleidsadviseur Kwaliteit.