No demo item exists for the selected template.

  Documenten

  Op deze pagina staan diverse documenten van Vakcollege in digitale vorm.

  Schoolgids

  Onze schoolgids verschijnt in digitale vorm. 

  Brochure Vakcollege 

  Leerlingenstatuut

  Handleiding Magister

  Examenregelement

  Digitaal doorstroom dossier

  Pestprotocol

  Privacyreglement Scholengroep Het Plein voor leerlingen

  Privacyreglement Scholengroep Het plein voor medewerkers

  OMO beschikt over een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG).
  Aanspreekpunt voor de gegevensbescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van scholengroep Het Plein: Esther Le Large MA, e.large@sghetplein.nl, Beleidsadviseur Kwaliteit.