No demo item exists for the selected template.

  Decanaat

  De decaan helpt de leerlingen, samen met de mentor, bij het kiezen van een sector en/of bij het kiezen van een geschikte vervolgopleiding of bij de eventuele keuze van een andere, beter passende, school. Die keuze is tijdens het vierde leerjaar (examenjaar) van groot belang voor de verdere schoolloopbaan van de leerling. Alle leerlingen worden in het tweede leerjaar bij de lessen Techniek en Vakmanschap of Mens en Dienstverlening voorbereid op de te maken keuze.

  De decaan adviseert en geeft informatie aan individuele leerlingen en groepen. Eind september kunnen de vierdejaarsleerlingen de 'Onderwijsbeurs Zuid-Nederland' in het beursgebouw in Eindhoven bezoeken. Dit gebeurt op eigen initiatief, niet onder schooltijd! In januari gaan de derdejaars naar een voorlichtingsavond die extern plaats vindt.. Bij beide evenementen presenteren zich vrijwel alle mbo scholen uit de regio, maar ook de geüniformeerde beroepen, zoals politie, marechaussee en landmacht zijn daar vertegenwoordigd. Op die manier krijgen de leerlingen een idee van de omvang van de keuzemogelijkheden. De leerlingen krijgen over de inhoud en het tijdstip tijdig bericht. Mentoren en decaan informeren de leerlingen over open dagen die zij kunnen bezoeken.

  Kijk hier voorde  link naar veelgekozen vervolgopleidingen en websites die je kunnen helpen bij het maken van een keuze.

  De decaan is de heer M.J. Kalkers en je kunt hem vinden in zijn kantoor op de derde verdieping of zijn klaslokaal. Vraag eventueel bij de receptie of hij aanwezig en/of beschikbaar is.  Digitaal Doorstroom Dossier

  Als je je wilt aanmelden voor een vervolgopleiding op het mbo moet je (ook) een Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) invullen.

  Het aanmaken van een DDD doe je online met onderstaande link:


  Een afgerond DDD voor een opleiding op het Summa College wordt direct doorgezet als aanmelding. Je hoeft dus niet apart aan te melden.
  Voor aanmelding op een andere school dien je na het afronden van het DDD ook een aanmelding te doen via de betreffende school website. Ook bij een eventuele aanmelding op een particuliere opleiding vul je een DDD in.

  De mentor en schooldecaan hebben online een actueel overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de status van alle aanmeldingen. Problemen worden dan tijdig gesignaleerd en overbodige signalering uitgesloten.