Brieven schooljaar 2019 - 2020

In onderstaand overzicht vindt u alle brieven terug die dit jaar verzonden en/of meegegeven zijn.

 Leerjaar                  onderwerp                                                                                        datum 
 1 t/m 4  brief leerlingen telefonie  19 dec 2019
 1 t/m 4  vuurwerk.pdf  13 dec 2019
 lj 3  CKV WORLD PRESS PHOTO (2019-2020).  20 sep 2019
 1 t/m 4 uitnodiging ouderavond lj 1  28 aug 2019
 1 citotoets 27 aug 2019
 1 brief introductie 1e leerjaar.
23 aug 2019
 BWI, en M&T bwi en mobiliteit en transport. 23 aug 2019
 Z&W 3 en 4 preHistoris Dorp 3 en 4 Zorg & Welzijn. 22 aug 2019
 T&V 2 Brief 2e jaars Techniek en Vakmanschap. 22 aug 2019
 PIE Brief introductie PIE.docx 2 22 aug 2019
 4 Start schooljaar leerjaar 4. 22 aug 2019
 2 en 3 Brief Start schooljaar leerjaar 2 en 3. 13 aug 2019
 1 Brief eerste schoolweek leerjaar 1. 13 aug 2019