Vakcollege Eindhoven biedt de mogelijkheid om studie en topsport te combineren.Onze school neemt deel aan het landelijke LOOT (Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport) project. Dit houdt in dat we rekening houden met onder meer trainingen en wedstrijden. Hierover worden dan vooraf afspraken gemaakt met de topsportcoördinator. 

Talent en ambitie
De Topsport Talentschool (LOOT) is bedoeld voor leerlingen die op de middelbare school zitten en die in een bepaalde sport zoveel talent en ambitie hebben dat zij door kunnen groeien naar nationaal of internationaal niveau. Trainingstijden, trainingsbelasting, reistijd en wedstrijden worden zoveel mogelijk ingepast in het dagelijks leefpatroon van de leerling zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de schoolloopbaan.

Faciliteiten

Vakcollege Eindhoven biedt de mogelijkheid om een VMBO carrière en topsport te combineren. Onze school neemt deel aan het landelijke LOOT (Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport) project. Dit houdt in dat we rekening houden met onder meer trainingen en wedstrijden. Hierover worden dan vooraf afspraken gemaakt met de topsportcoördinator mevrouw M. van Merriënboer.

Lootnieuws

Op Vakcollege Eindhoven zitten altijd enkele leerlingen met een LOOT status. Voor wat indrukken van de prestaties van deze topsporters klik hier.

LOOT-status

De Topsport Talentschool (LOOT) van Scholengroep Het Plein (waar Vakcollege Eindhoven onderdeel van uitmaakt) is – samen met twintig andere scholen – aangesloten bij de Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport (LOOT).
Binnen deze organisatie vindt overleg plaats tussen de diverse LOOT-scholen en wordt samengewerkt met de Ministeries van VWS en OC&W, NOC*NSF en de Olympische Steunpunten.

Aanvraag topsportstatus

Wil jij komend jaar als talentvol sporter of topsporter gebruik maken van de faciliteiten van het Olympisch Netwerk Brabant en Topsport Brabant?

Registreer je dan op www.brabantsport.nl.
Aan de hand van jouw prestaties bepaalt het Olympisch Netwerk Brabant je topsportstatus voor het komende jaar. Krijg je een bepaalde status, dan kom je in aanmerking voor de Topsportpas en kun je, afhankelijk van je status, in meer of mindere mate gebruik maken van een groot aantal voorzieningen en voordelen van het Olympisch Netwerk Brabant, waaronder LOOT-faciliteiten.
Contactpersoon Olympisch Netwerk Brabant: Dhr. Jos Kuipers.