Ondersteuningsteam

   
     

Ondersteuningscoördinator 
B. van Hest
 
 Orthopedagoog
mw. E. Dekker

(Interne rebound Klas) IRK
 
 
leerlingenbegeleider
Techniek & Vakmanschap
mw. S. van den Bosch

 

 Leerlingenbegeleider
Zorg & Welzijn
Dhr. H. Neggers