Onze school

Vakcollege Eindhoven is een vmbo-school met de basisberoepsgerichte (vmbo-bb) en de kaderberoepsgerichte (vmbo-kb) leerweg. We maken deel uit van de landelijke organisatie voor vakcolleges. De gezamenlijke vakcolleges staan voor praktijkgericht opleiden van leerlingen op basis van de behoefte van  de arbeidsmarkt. De wijze waarop Vakcollege Eindhoven dit invult is uniek in Nederland.
Wij gaan namelijk een stap verder, onder andere door het netwerk van bedrijven en instellingen waarmee wordt samengewerkt.
Wij stellen ons graag verder voor op de pagina Wie zijn wij?

Vakcollege Eindhoven heeft vier profielen die verdeeld zijn over de leerweg Techniek & Vakmanschap en de leerweg Zorg & Welzijn.

De profielen zijn:

1. Bouwen, wonen & interieur (Techniek & Vakmanschap)
2. Mobiliteit & transport (Techniek & Vakmanschap)
3. Produceren, installeren & energie (Techniek & Vakmanschap)
4. Zorg & welzijn

 Vakcollege Eindhoven biedt de mogelijkheid om studie en topsport te combineren. Voor meer informatie klik hier.

Onze school neemt deel aan het landelijke LOOT (Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport) project. Dit houdt in dat we rekening houden met onder meer trainingen en wedstrijden. Hierover worden dan vooraf afspraken gemaakt met de topsportcoördinator. 

Vakcollege wil dat leerlingen zich thuis voelen op school. Leerlingen en medewerkers zijn medeverantwoordelijk voor een goed schoolklimaat. Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders is de mentor. Maar u kunt ook altijd contact opnemen met de schoolleiding of een medewerker van het begeleidingsteam. De contactgegevens vindt u onder schoolorganisatie.