Vroege aanmeldingen brugklas

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld een leerling met een diagnose binnen het autistisch spectrum of ADHD en leerlingen met forse didactische achterstanden (achterstanden groter dan 25% op minimaal twee van de vier leergebieden; begrijpend lezen, spellen, technisch lezen, rekenen) moeten vóór de reguliere aanmeldingen in maart aangemeld worden. 

De aanmelddata voor de vroege aanmeldingen schooljaar 2019 -2020 zijn in de week van 4 tot en met 8 februari..
U hoeft op deze tijden geen afspraak te maken voor een inschrijving. Wij vinden het wel altijd prettig als uw zoon of dochter mee komt naar dit gesprek. Mocht u voorafgaand aan de vroege aanmelding een informatief gesprek wensen, dan kunt u contact opnemen met  mevr. B. van Hest Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 040-211 46 80 of via emailadres: b.vanhest@sghetplein.nl

Belangrijke informatie die u dient mee te nemen tijdens de aanmelding:

 - Het blauwe aanmeldformulier wat u ontvangen heeft van de basisschool als uw kind op een school binnen het           samenwerkingsverband Eindhoven zit, dient u mee te nemen naar de aanmelding.
 - Vakcollege Eindhoven zal zelf nog een schoolspecifiek intakeformulier verstrekken waarop aanvullende informatie kan worden          genoteerd. Klik hier voor dit formulier.
 - BSN nummer
 - Rekeningnummer / IBAN
 - Diagnoseverslag en verklaringen (Dyslexie, Dyscalculie, Autisme, ADHD, e.d.) Indien aanwezig.
 - Handelingsplannen / ontwikkelingsperspectiefplan indien aanwezig
 - Verslag van het intelligentieonderzoek en sociaal-emotioneel onderzoek indien aanwezig