Toelatingsbeleid


Toelatingsbeleid Aanmeldingen voor leerjaar 1

Een leerling kan zich op Vakcollege Eindhoven aanmelden voor een VMBO basis of VMBO kader opleiding. Het advies van de basisschool dient minimaal toereikend te zijn voor het niveau waarvoor wordt aangemeld. Daarnaast is een uitgesproken motivatie in de richting techniek en vakmanschap of mens en dienstverlening vereist.

Elke aangemelde leerling wordt besproken in de aannamecommissie van de school welke bestaat uit teamleider, coördinator leerlingenzorg, orthopedagoog, vestigingsdirecteur en een docent. Bij de beslissing over de toelaatbaarheid van de aangemelde leerling is zowel het advies van de basisschool, de motivatie van de leerling, als de ondersteuningsbehoefte van de leerling van groot belang. Op basis van de dossierinformatie, overleg met de basisschool en eventuele andere betrokkenen en overleg met ouder(s)/verzorger(s) en de leerling, wordt door de aannamecommissie beoordeeld of Vakcollege Eindhoven kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en of de school passend is bij de leerling.
De aannamecommissie informeert ouder(s)/verzorger(s) middels een brief over de toelaatbaarheid. Daarbij wordt expliciet uitspraak gedaan over het niveau waarop een leerling geplaatst kan worden.

Aanmeldingen voor leerjaar 2, 3 of 4

Een leerling kan zich op Vakcollege Eindhoven aanmelden voor een VMBO basis of VMBO kader opleiding. Het advies van de huidige school dient passend te zijn bij het niveau waarvoor wordt aangemeld. Daarnaast is een uitgesproken motivatie in de richting techniek en vakmanschap of mens en dienstverlening vereist.

Elke aangemelde leerling wordt besproken in de aannamecommissie van de school welke bestaat uit teamleider, coördinator leerlingenzorg, orthopedagoog, vestigingsdirecteur en een docent. Bij de beslissing over de toelaatbaarheid van de aangemelde leerling is zowel het advies van de huidige school, de motivatie van de leerling, als de ondersteuningsbehoefte van de leerling van groot belang.
Op basis van de dossierinformatie, overleg met de huidige school en eventuele andere betrokkenen en overleg met ouder(s)/verzorger(s) en de leerling, wordt door de aannamecommissie beoordeeld of Vakcollege Eindhoven kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en of de school passend is bij de leerling. Middels een brief worden ouder(s)/verzorger(s) door de aannamecommissie geïnformeerd over de toelaatbaarheid.