No demo item exists for the selected template.

  Vroege aanmeldingen (OPP leerlingen)

  Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld een leerling met een diagnose binnen het autistisch spectrum of ADHD en leerlingen met forse didactische achterstanden (achterstanden groter dan 25% op minimaal twee van de vier leergebieden; begrijpend lezen, spellen, technisch lezen, rekenen) moeten vóór de reguliere aanmeldingen in maart aangemeld worden.

  3 tot en met 6 februari 2021

  Aanmelden kan door het maken van een afspraak via telefoonnummer: 040 -2114680. Binnenlopen zonder afspraak kan op de volgende tijden:

  maandag 3 februari 2020  van 14.00 tot 20.00 uur
  dinsdag 4 februari 2020 van 14.00 tot 20.00 uur
  woensdag 5 februari van 14.00 tot 17.00 uur
  donderdag 6 februari van 14.00 tot 17.00 uur

  Indien u uw zoon/dochter wilt aanmelden voor leerjaar 1 dan heeft u het aanmeldformulier van de basisschool nodig.  U kunt ter voorbereiding het formulier "contactaanvraag" online geheel of gedeeltelijk invullen. Het aanmeldformulier dat u heeft gekregen op de basisschool en het formulier "contactaanvraag" maakt uiteindelijk de aanmelding compleet. 

  Klik hier om de contactaanvraag online in te vullen.

  Vindt u het prettiger om het formulier voor de contactaanvraag samen in te vullen dan bent u na het maken van een afspraak uiteraard altijd van harte welkom.