Aanmelden van zij- instromers voor schooljaar 2020 - 2021

In sommige gevallen wisselen leerlingen van school. De redenen hiervoor kunnen heel verschillend zijn. De leerling zit bijvoorbeeld op een school die geen bovenbouw biedt en daarom van school moet wisselen. Of de leerling krijgt het advies om over te stappen naar een ander onderwijsniveau dat de huidige school niet biedt. De aannamecommissie beoordeelt of uw zoon/dochter toelaatbaar is of niet.

Klik hier voor het contactformulier.

Update 28 mei 2020
- Instroom in leerjaar 2 bij Techniek en Vakmanschap is niet mogelijk, wij zitten hier vol.
Uw zoon/dochter kan wel op een wachtlijst geplaatst worden. Hiervoor kunt u het online contactformulier invullen en zullen wij u benaderen mocht er toch nog een plekje vrijkomen.

- Instromen in leerjaar 2 bij 
Mens en Dienstverlening is wel mogelijk. 
U kunt voor een aanmeldgesprek een telefonische afspraak maken : tel 040 -2114680. Wilt u dan ook het online aanvraag formulier dan invullen?

-Wij hebben geen plek voor leerlingen die in leerjaar 3 willen instromen bij de vakschool Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en bij de vakschool Produceren, Installeren en Energie (PIE). Uw zoon/dochter kan wel op een wachtlijst geplaatst worden. Hiervoor kunt u het online contactformulier invullen en zullen wij u benaderen mocht er toch nog een plekje vrijkomen.

-Een afspraak maken voor een aanmeldgesprek voor instromen leerjaar 3 bij Mobiliteit en Transport (M&T) of Zorg en Welzijn (Z&W) is wel mogelijk. U kunt voor een aanmeldgesprek een telefonische afspraak maken : tel 040 -2114680. 
Wilt u dan ook het online aanvraag formulier dan invullen?