Aanmelden schooljaar 2020 -2021

Als u uw zoon/dochter wilt aanmelden voor schooljaar 2020 -2021 kan dit door het maken van een telefonische afspraak:
tel 040 -2114680. 
Wilt u dan ook het online aanvraag formulier dan invullen?

Klik hier om de contactaanvraag online in te vullen.

Vindt u het prettiger om het formulier voor de contactaanvraag samen in te vullen dan bent u na het maken van een afspraak uiteraard altijd van harte welkom. 

Op dit moment is het nog mogelijk om leerlingen te plaatsen in leerjaar 1.
Voor leerjaar 2, en 3 staat elders op deze website vermeld hoeveel plaats we hebben voor leerlingen die willen instromen.
U kunt deze informatie teruglezen onder zij instroom voor 2020 -2021

Belangrijke informatie die u dient mee te nemen tijdens de aanmelding:

  • Het aanmeldformulier dat u van de basisschool ontvangt (leerjaar 1); of een informatieformulier van de huidige mentor ( leerjaar 2 t/m 4)
  • Bankrekening nummer;
  • Kopie identiteitsbewijs leerling en ouders indien andere nationaliteit dan de Nederlandse;
  • Onderzoeksrapportages, indien aanwezig;
  • Dyslexie- of dyscalculie verklaring indien aanwezig;
  • Onderwijskundig rapport indien de leerlingen niet uit de regio Eindhoven/de Kempen komt;
  • Uitslagen intelligentietest (NIO) en sociaal-emotioneel onderzoek (bijvoorbeeld NPV-J) indien de basisschool deze heeft afgenomen.

 

AANMELDEN VOOR SCHOOLJAAR 2019 -2020 IS NIET MEER MOGELIJK.