Aanmelden 

Aanmelden van voor leerjaar 1 voor het schooljaar 2021 -2022 kan in de periode 1 t/m 5 maart 2021.
Meer informatie over tijden ect. volgt nog.

Voor het aanmelden van leerlingen die willen instromen in leerjaar 2, 3 of 4 kunt u het beste contact opnemen met de school voor het maken van een afspraak.

Aanmelden schooljaar 2020 -2021

20 augustus 2020
Om te informeren naar de mogelijkheden voor het aanmelden van uw zoon/dochter voor schooljaar 2020 -2021 vragen wij u om contact met ons op te nemen: tel 040 -2114680.  We hebben niet meer in alle leerjaren/vakscholen ruimte voor het plaatsen van leerlingen.

Belangrijke informatie die u dient mee te nemen tijdens de aanmelding:

  • Het aanmeldformulier dat u van de basisschool ontvangt (leerjaar 1); of een informatieformulier van de huidige mentor ( leerjaar 2 t/m 4)
  • Bankrekening nummer;
  • Kopie identiteitsbewijs leerling en ouders indien andere nationaliteit dan de Nederlandse;
  • Onderzoeksrapportages, indien aanwezig;
  • Dyslexie- of dyscalculie verklaring indien aanwezig;
  • Onderwijskundig rapport indien de leerlingen niet uit de regio Eindhoven/de Kempen komt;
  • Uitslagen intelligentietest (NIO) en sociaal-emotioneel onderzoek (bijvoorbeeld NPV-J) indien de basisschool deze heeft afgenomen.